Najnowszy numer 10/2017

WYDANIE PAPIEROWE

W numerze

Jubileusz 100. rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej to niezwykły czas spojrzenia na dzieło św. Maksymiliana z pewnej perspektywy, nie tylko czasowej, ale także ideologicznej.

Na szczególna uwagę zasługują w obecnym numerze „Rycerza Niepokalanej” ci, bez których nie byłoby ani Rycerstwa, ani pośrednio tego czasopisma. A zatem zobaczmy tych, którzy 100 lat temu wraz ze św. Maksymilianem postanowili uratować świat przed zagładą masońską…

Krótka historia klasztoru św. Maksymiliana przy ulicy san Teodoro 42 w Rzymie… Dziennikarskie podręczniki mówią, że aby opowiedzieć o jakimś wydarzeniu, trzeba pamiętać o „5 W”. Pod tym skrótem ukrywają się angielskie słowa what, who, where, when, why, czyli kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego…

Już od dawna wiadomo, że święci żyją pośród nas. Jednakże kiedy dowiadujemy się, że u kogoś w domu mieszkał sam św. Maksymilian wraz z grupką braci – to już robi wrażenie. Okazuje się, że tak było w domu dziadków pani Małgorzaty Kalińskiej, w którym mieszka ona obecnie.

Katolicy odmawiający dziś Różaniec bardzo często po każdej tajemnicy dodają dwie modlitwy. Pierwsza brzmi: „O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. I druga: „O Maryjo bez grzechu poczęta…

Święta, święta i − po świętach… Obchodzony godnie i uroczyście Wielki Jubileusz 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej dobiega końca. Dziesiątki spotkań, artykułów. Uroczyste obchody 30 lipca 2017 r. z udziałem Jego Eminencji kard. Kazimierza Nycza. Znamienici goście. Rozmodleni pątnicy…

Kontemplując Matkę Najświętszą i Jej udział w zbawczym dziele Nowego Przymierza, jednocześnie odkrywa się w Niej twórczą inspirację do bycia dziś autentycznym uczniem, a zarazem i apostołem Jezusa Chrystusa. To dynamika podejmowanej wiary, nadziei i miłości.

W Rzymie trwa rok 1917, niespokojny czas, posępnie rocznicowy, co widać w nastrojach mieszkańców. Właśnie upływa 300 lat od rozpoczęcia reformacji, 200 lat temu powstała masoneria…

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” Czytamy w Ewangelii św. Jana.
Czytamy i myślimy o św. Maksymilianie Kolbem.

W oryginalnym Programie Rycerstwa Niepokalanej znajdziemy jako drugi warunek: „Nosić Cudowny Medalik”. Św. Maksymilian nazywał go kulką Rycerstwa Niepokalanej.


Wydarzenia

Jak majówka to tylko w Harmężach i to z całą rodziną. Skoro św. Maksymilian M. Kolbe oddał swoje życie za ojca rodziny, to dobrze się stało, że w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach spotkały się rycerskie rodziny.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej w parafii Dobrego Pasterza w Łodzi w uroczystość NMP Królowej Polski obchodziła 25. rocznicę powstania. Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Stanisław M. Piętka.

W parafii św. Maksymiliana w Białymstoku, w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie i w dniu kanonizacji Hiacynty i Franciszka, odbył się dzień skupienia MI arch. białostockiej. Hasłem spotkania był słowa: „Niesiemy sztandar Niepokalanej Matki”.

13 maja, podczas spotkania z grupami Rycerstwa Niepokalanej z Brzeska, Gnojnika i Porąbki Uszewskiej o. Piotr M. Lenart wygłosił prelekcję o aktualności Rycerstwa Niepokalanej w Kościele i świecie współczesnym. Ukazał je na tle wskazań encykliki Evangelii gaudium.

W kościele św. Józefa na Kahlenbergu w Wiedniu 13 i 14 maja obchodzono uroczyście 30-lecie założenia grupy Młodych Rycerzy Niepokalanej Polonii Wiedeńskiej oraz 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Do krakowskich Łagiewnik – stolicy Bożego Miłosierdzia, przybył św. Maksymilian Kolbe w swoich relikwiach. Uroczystości, które odbyły się w sobotę 27 maja, miały charakter ogólnopolski…

Wychowanie do wartości w Europie – to temat 36. Sesji Kolbiańskiej, która odbyła się w Oświęcimiu w 76. rocznicę deportacji św. Maksymiliana Marii Kolbego do KL Auschwitz i zarejestrowania go tam pod numerem 16670.

W pierwszych dniach czerwca w Niepokalanowie Lasku odbywały się dni skupienia dla osób przygotowujących się do posługi animatorów Rycerstwa Niepokalanej. Zakończyły się one Eucharystią w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, podczas której kandydaci otrzymali błogosławieństwo…

Dnia 11 czerwca Rycerstwo Niepokalanej, działające przy kościele Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej, obchodziło 30. rocznicę założenia.

Modlitewne czuwanie z 16 na 17 czerwca poprowadzili rycerze Niepokalanej z Bełchatowa. W pierwszej części spotkania wysłuchać można było wielu świadectw o pomocy Matki Bożej w konkretnych sytuacjach codziennego życia.

Po raz trzeci w tym roku odbyły się Rycerskie Dni Rodzin zorganizowane przez Fundację Niepokalanej – w tym po raz drugi w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku. W weekendowym spotkaniu, wypadającym po uroczystości Bożego Ciała, od 16 do 18 czerwca wzięło udział 15 rodzin.