Bóg stworzył człowieka zdrowym

Z kard. Gerhardem Ludwigiem Müllerem rozmawia Anna Artymiak

Obraz dla artykułu: Bóg stworzył człowieka zdrowym

Chrystus uzdrawiał z chorób i ustanowił sakrament chorych. Jaki jest związek pomiędzy wiarą a chorobą?

Bóg stworzył człowieka zdrowym, natomiast choroby na ciele, psychice czy choroby społeczne są wyrazem świata stworzonego naznaczonego grzechem. Nie tylko grzechem osobistym, ale także społecznym, które wywodzą sie z grzechu pierworodnego Adama. Jezus jest Zbawicielem, który głosił Królestwo Boże, nowe stworzenie, w którym zawiera sie także uzdrowienie chorych, odnowienie świata, gdzie nie będzie już cierpienia i uzdrowienia tylko części osób. Jezus niektórych chorych uzdrowił, uprzedzając ostateczne zbawienie, lecz On jako Boski lekarz jest obecny przede wszystkim w sakramencie namaszczenia chorych.

Dla niektórych doświadczenie choroby jest trudne, innych utwierdza w wierze. Jak przeżywać wiarę w tym doświadczeniu?

Jest to dogłębne pytanie, ponieważ z jednej strony możemy teoretycznie coś powiedzieć, z drugiej zaś mamy do czynienia z konkretnym chorym doświadczonym daną sytuacją. Zdarza się, że kiedy przedstawiamy choremu pewne refleksje, to on odczuwa różnice i nie chce słuchać żadnej teorii na temat choroby, ale możemy mu okazać współczucie, solidarność i bliskość. W tej osobie, którą się pociesza w imię Jezusa, należy zobaczyć Jego samego, który jest blisko chorych. Zwłaszcza ksiądz jest blisko, który udziela sakramentu, ale również pozostali wierni, którzy na mocy powszechnego kapłaństwa udzielonego każdemu na chrzcie, a zatem są blisko poprzez odwiedzenie chorych i dostrzeżenie w nich samego Jezusa Chrystusa.

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”