10/2017

Jubileusz 100. rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej to niezwykły czas spojrzenia na dzieło św. Maksymiliana z pewnej perspektywy, nie tylko czasowej, ale także ideologicznej.

Krótka historia klasztoru św. Maksymiliana przy ulicy san Teodoro 42 w Rzymie… Dziennikarskie podręczniki mówią, że aby opowiedzieć o jakimś wydarzeniu, trzeba pamiętać o „5 W”. Pod tym skrótem ukrywają się angielskie słowa what, who, where, when, why, czyli kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego…

Już od dawna wiadomo, że święci żyją pośród nas. Jednakże kiedy dowiadujemy się, że u kogoś w domu mieszkał sam św. Maksymilian wraz z grupką braci – to już robi wrażenie. Okazuje się, że tak było w domu dziadków pani Małgorzaty Kalińskiej, w którym mieszka ona obecnie.

Katolicy odmawiający dziś Różaniec bardzo często po każdej tajemnicy dodają dwie modlitwy. Pierwsza brzmi: „O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. I druga: „O Maryjo bez grzechu poczęta…

Święta, święta i − po świętach… Obchodzony godnie i uroczyście Wielki Jubileusz 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej dobiega końca. Dziesiątki spotkań, artykułów. Uroczyste obchody 30 lipca 2017 r. z udziałem Jego Eminencji kard. Kazimierza Nycza. Znamienici goście. Rozmodleni pątnicy…

Kontemplując Matkę Najświętszą i Jej udział w zbawczym dziele Nowego Przymierza, jednocześnie odkrywa się w Niej twórczą inspirację do bycia dziś autentycznym uczniem, a zarazem i apostołem Jezusa Chrystusa. To dynamika podejmowanej wiary, nadziei i miłości.

W Rzymie trwa rok 1917, niespokojny czas, posępnie rocznicowy, co widać w nastrojach mieszkańców. Właśnie upływa 300 lat od rozpoczęcia reformacji, 200 lat temu powstała masoneria…

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” Czytamy w Ewangelii św. Jana.
Czytamy i myślimy o św. Maksymilianie Kolbem.

W oryginalnym Programie Rycerstwa Niepokalanej znajdziemy jako drugi warunek: „Nosić Cudowny Medalik”. Św. Maksymilian nazywał go kulką Rycerstwa Niepokalanej.