Październik 2017

Od kilkudziesięciu lat modlę się do Pana Boga Trójjedynego słowami: „Panie udziel mi łaski, abym się zmienił, wyzwól mnie z moich nałogów: z palenia […]

Wrzesień 2017

Za pośrednictwem „Rycerza Niepokalanej” pragnę podziękować Panu Bogu i Matce Bożej Niepokalanej za otrzymane łaski. Za to, że przeszłam szczęśliwie operację i choć byłam bardzo słaba, […]

Lipiec 2017

Dziękuję Maryi Niepokalanej za opiekę nad moją rodziną. Kilka lat temu mój syn miał wypadek, mimo że samochód nadawał się tylko do kasacji, synowi nic […]