Znowu Dziesięć Przykazań
Oferta Nr 7

O. PIOTR M. SOCHA OFMCONV

Obraz dla artykułu: Znowu Dziesięć Przykazań<br />Oferta Nr 7

Siódma oferta Boga zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej.

Najważniejsze pojęcia

Pośród rozlicznych kwestii wchodzących skład 7 oferty Boga pochylmy się na kilkom najistotniejszymi. Zatem niedopuszczalne są: spekulacja – która polega na sztucznym podwyższaniu ceny towarów w celu osiągnięcia korzyści ze szkodą dla drugiego człowieka. Korupcja (łapówka), przez którą wpływa się na zmianę postępowania tych, którzy powinni podejmować decyzje zgodnie z prawem. Przywłaszczanie i korzystanie w celach prywatnych z własności przedsiębiorstwa, wynoszenie drobnych rzeczy, małych kwot pieniędzy itp. Źle wykonane prace, niedbale i bez zaangażowania. Przestępstwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków, marnotrawstwo i coś dla kobiet czyli: nadmierne wydatki. Istotne jest także iż świadome wyrządzanie szkody własności prywatnej lub publicznej jest sprzeczne z prawem moralnym i domaga się odszkodowania. I jeszcze coś istotnego: obietnice powinny być dotrzymywane i umowy ściśle przestrzegane, o ile zaciągnięte zobowiązanie jest moralnie słuszne. Znaczna część życia gospodarczego i społecznego zależy od wartości umów. Każda umowa powinna być zawarta i wypełniona w dobrej wierze.

Po prostu nie kradnij

Kradzież polega na przywłaszczeniu dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela. Nie mamy do czynienia z kradzieżą, jeśli przyzwolenie może być domniemane lub jeśli jego odmowa byłaby sprzeczna z rozumem i z powszechnym przeznaczeniem dóbr. Ma to miejsce w przypadku nagłej i oczywistej konieczności, gdy jedynym środkiem zapobiegającym pilnym i podstawowym potrzebom (pożywienie, mieszkanie, odzież…) jest przejęcie dóbr drugiego człowieka i skorzystanie z nich (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 69). Są to zasady ogólne trochę trudno nam się w tym połapać niektórzy pomyślą, że skoro chciało mi się pić to wziąłem ze sklepu butelkę z wodą i już. No niestety nie tak to działa. Ale gdyby w kraju panował głód i susza na ogromną skale to byłoby to w jakiś sposób uzasadnione.

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”