Znowu Dziesięć Przykazań
Oferta Nr 8

O. Piotr M. Socha OFMConv

Mów o innych tak, jak chciałbyś, aby mówiono o tobie.

Ósma oferta Boga to tak naprawdę mocna realizacja przykazania, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Bo przecież wielu ludzi kłamie, ale nikt nie chce być okłamany, wielu ludzi plotkuje, ale nikt nie lubi słyszeć plotek o sobie. Bóg zatem wzywa do szukania prawdy o sobie, ale i o tych, z którymi żyję na co dzień. Słowo jest ostrzejsze niż miecz – powie św. Paweł. Niestety, te słowa oznaczają nie tylko Słowo Boże, które jest w stanie mocno nas dotknąć. Słowo człowieka może zranić mocno, dogłębnie i dotkliwie. Aby tego uniknąć, Bóg daje tę właśnie ofertę: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.

Cnota, która skłania do mówienia zawsze prawdy, nosi nazwę prawdomówności, szczerości lub otwartości.

Podstawowe wykroczenia przeciw temu przykazaniu według Katechizmu to: „Kłamstwo, które polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania” (Św. Augustyn, De mendacio, 4, 5: PL 40, 491). Kłamstwo jest najbardziej bezpośrednim wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub działać przeciw prawdzie, by wprowadzić w błąd. „Ciężar kłamstwa mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca, zależnie od okoliczności, intencji jego autora, krzywd doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami. Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech powszedni; staje się ono jednak grzechem śmiertelnym, gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości
i miłości” (KKK 2484).

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”