Ingres Abp. Grzegorza Rysia do Archikatedry Łódzkiej

Obraz dla artykułu: Ingres Abp. Grzegorza Rysia do Archikatedry Łódzkiej

W sobotę 4 listopada 2017 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza, miał miejsce ingres ks. abp. Grzegorza Rysia do archikatedry łódzkiej.

W homilii zwracając się do zebranych, abp. Grzegorz powiedział: „Zajmij swoje miejsce! Nie pierwsze. Swoje! To, do którego Cię przewidziałem i wybrałem. To, do którego Cię uzdolniłem i wyposażyłem. I stale wyposażam i uzdalniam. Zajmij je wreszcie. Odważ się, nawróć się
i zajmij! Potrzebuję tego Ja – Twój Pan i Zbawiciel. Potrzebuje tego Kościół – Twoja Matka i Mistrzyni. Potrzebują tego Twoi Siostry i Bracia. Potrzebuje tego świat, do którego jesteśmy razem posłani!” – zakończył. Figurkę wraz z relikwiami św. Maksymiliana wręczył nowemu Metropolicie w imieniu redakcji „Rycerza”, redaktor naczelny – o. Piotr M. Socha.