Matka Boża zza drutów
Patronka Rodzin Oświęcimskich

O. Rafał Maria Antoszczuk OFMConv

Obraz dla artykułu: Matka Boża zza drutów<br />Patronka Rodzin Oświęcimskich

20 czerwca 1940 roku do obozu Auchwitz, transportem, w bydlęcych wagonach, Niemcy przywieźli Polaków, pośród nich pięciu braci Kupców: Jana, Józefa, Władysława, Karola i Bolesława. Pochodzili z Poronina, gdzie mieszkali z rodzicami i gdzie od początku wojny byli zaangażowani w konspirację. Pomagali polskim żołnierzom, którzy chcieli dołączyć do tworzącego się wojska polskiego na Węgrzech, w przedostaniu się przez zieloną granicę. Niestety, zostali zdradzeni przez szewca i z więzienia w Wiślicy przewieziono ich do KL Auschwitz. W domu pozostali wcześniej skatowani rodzice.

W obozie bracia Kupcowie zostali zaangażowani do budowy obozu, jego baraków, dróg, i innych potrzebnych budynków. W tym samym czasie w Oświęcimiu wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ks. Władysław Grohs de Rosenberg, rozpoczął współpracę z rodzącą się polską konspiracją niepodległościową, z późniejszą Armią Krajową i rozpoczął akcję charytatywną dla więźniów obozu ułatwiając także nawiązywanie łączności z rodzinami. Praca konspiracyjna ks. Grosha przerodziła się w nawiązywanie łączności pomiędzy więźniami, podziemną konspiracją i żołnierzami Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Kontakt z więźniami odbywał się początkowo m.in. poprzez grupy pracowników cywilnych, zatrudnionych przy budowie obozu, a także poprzez więźniów pracujących na zewnątrz obozu. Do pracy wynosili oni z obozu niezbędne materiały drewniane, wśród nich m.in. z grubsza ociosane „klocki” — płaskie, deszczółki — w których wnętrzu, w wydrążonych kanalikach przemycano bezcenne informacje.

I te wyrzucali po drodze, w ściśle ustalonych miejscach, skąd później zabierały je łączniczki i przekazywały ks. Grohsowi. Wikariusz oświęcimski przekazywał następnie informacje dalej, kanałami do Krakowa, do Warszawy, do rządu polskiego w Londynie, do rodzin uwięzionych. Oczywiście w przemycanie informacji byli także zaangażowani bracia Kupcowie pracujący w stolarni, gdzie został także wyodrębniony warsztat rzeźbiarski, w którym więźniowie byli przymuszani do wykonywania pamiątkowych rzeźb. Warto dodać, że w tym miejscu pracowali także o. Adam Kozłowiecki, późniejszy kardynał i biskup Lusaki w Zambii oraz słynny rzeźbiarz Xsawery Dunikowski.

Pewnego dnia, jeszcze w roku 1940, łączniczki przyniosły ks. Grohsowi nie tylko pozbierane deszczułki, ale i wyrzeźbioną niewielką, figurkę Matki Bożej. Kapłan zabrał ją na plebanię i postawił na swoim biurku. Wiele razy przypatrywał się tej smutnej, skupionej postaci, z płaszczem z kapturem na plecach, który przypomina opończę, ozdobioną góralską krajką na brzegach. Głowę Madonny wieńczy gwieździsta aureola ozdobiona także motywami góralskimi. Mimo że ks. Grohs został aresztowany i przebywał w obozach doczekał zwolnienia i powrócił do swojego mieszkania, gdzie przetrwała figurka, która odtąd towarzyszyła kapłanowi w jego codziennym życiu.

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”