Misterium wywyższenia Jezusa na Krzyżu owocem miłości heroicznej

Bp Andrzej F. Dziuba

Obraz dla artykułu: Misterium wywyższenia Jezusa na Krzyżu owocem miłości heroicznej

Krzyż Jezusa Chrystusa i ludzkie losy są wzajemnie powiązane. Człowiek wierzący widzi w Krzyżu rzeczywistą obecność Boga w świecie – także w tym, co jest najtrudniejsze, budzi niepokój i niepewność. Jednocześnie dostrzega w nim wielką Bożą odpowiedź na ludzką niedolę, słabość, upadek i zwątpienie, wyrywającą z niepokojów i niepewności, których przyczyną jest grzech
zrywający więź z Bogiem.

Krzyż wywyższa

W czasach Jezusa Chrystusa kara śmierci na krzyżu miała hańbiący i zniesławiający charakter, była bowiem karą przeznaczoną dla największych kryminalistów

i zbrodniarzy, dla ludzi znienawidzonych przez wspólnotę. Wydaje się zatem, że nie mogła być karą bardziej hańbiąca dla tego, który na Kalwarii, na krzyżu miał wypisany tytuł król żydowski (por. Mt 27,37). Jednak światło ofiary zbawczej, spływającej z Krzyża, nadało wszystkiemu nowe znaczenie. To, co było hańbiące, przekształcone zostało w honor i zasługę.

Właśnie, wywyższenie albo wyniesienie chwalebne na Krzyżu zapoczątkowało się w słowach samego Jezusa: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Ewangelista dodał, że tymi słowami Jezus wskazywał, jaką śmiercią miał umrzeć (por.
J 12,33). Zapowiadając, że zostanie wywyższony nad ziemię, dawał Krzyżowi nowe znaczenie. Jeszcze więcej, to zniżenie i upokorzenie, rozpoznało na Krzyżu wywyższenie powyżej wszystkich horyzontów ziemskich. W tym wywyższeniu Jezus Chrystus odnalazł siłę ku przybliżeniu, ku pociągnięciu do siebie całej ludzkości, a w niej i całego stworzenia.

Wywyższenie miłości

W wywyższeniu, jakie podjął Jezus, jest także pewien aspekt fizyczny, wynikający z faktu realnego wywyższenia właśnie na Krzyżu. Dla kryminalistów skazanych na takie pohańbienie, wywyższenie ciała na krzyżu przywoływało spojrzenia ludzi, pozwalające odkryć okropność tej kary i wywoływało strach ze strony ewentualnych innych złoczyńców, mogących otrzymać taki sam wyrok. Krzyż czynił oczywistym tragiczny finał ludzkiego przeznaczenia, które – po zaangażowaniu w złe życie – kończy się w okrutnych cierpieniach i śmiercią zniesławiającą, nie tylko siebie, ale i bliskich.

W osobowym przypadku Jezusa „być wywyższonym” na krzyżu zawiera w sobie znaczenie zupełnie inne. Zamiast być ostateczną konsekwencją życia zepsutego złem i znaczonego grzechem, było ono pięknym owocem miłości heroicznej, która była niesiona jako ciężar wszystkich wyroków potępiających, zasłużonych przez grzeszną ludzkość: Zbawiciel miał misję wyzwolenia ludzkości z każdego wyroku. Wywyższenie nie oznacza tylko krzyża materialnie podniesionego, ale go porywa ponad wielką hojność, która zawiera w sobie cierpienie i ból najokrutniejszy, aby obdarzyć wszystkich, którzy mają potrzebę Bożego przebaczenia, darem miłosierdzia.

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”