Nieliczni, żyjący członkowie rodziny św. Maksymiliana przybyli na sympozjum zorganizowane w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach, 17 grudnia
2016 r. Choć są oni dalekimi krewnymi Świętego, to jednak przekazywane w rodzinie ustne wspomnienia o nim są cennym źródłem informacji.

Sympozjum Wspomnienie w 75. rocznicę śmierci św. Maksymiliana zainaugurowano Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej. Prelegentami byli o. Paulin Sotowski i o. Roman Soczewka. Sesję poranną zamknął o. Ignacy Kosmana wystąpieniem na temat: Humanizm kolbiański wobec dehumanizacji współczesnej Europy.

Sesja popołudniowa poświęcona została pamięci o św. Maksymilianie w jego rodzinie. Cennymi uwagami podzieliły się Joanna Woźniak i Natalia Budzyńska – autorki książki o mamie św. Maksymiliana: Matka Męczennika. Sympozjum zamknięto panelem Znaczenie śmierci św. Maksymiliana.