Odpowiadam miłością jak potrafię

Piotr Ciołkiewicz

Obraz dla artykułu: Ósma Gwiazda w Niepokalanowie

Granica między wojną i pokojem przebiega przez ludzkie serce.

Dzisiejszy świat jest bardzo mocno dotknięty przemocą, cierpieniem, nienawiścią wobec ludzkiego życia. Dlatego pilnie potrzebuje modlitwy i zjednoczenia wszelkich wysiłków w przywracaniu harmonii oraz pokojowego współistnienia narodów.

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27a).
Adoracja Najświętszego Sakrame tu jest otwarciem się na dar pokoju, który ofiarowuje nam Jezus. Jest zaczerpnięciem z jedynego prawdziwego Źródła Pokoju.

W czasie adoracji ten dar Bożej miłości płynie do serca człowieka wprost z Bożego Serca.
Misją Stowarzyszenia „Communita Regina della Pace” jest międzynarodowe apostolstwo adoracji Chrystusa Eucharystycznego w intencji pokoju i pojednania między ludźmi. Inicjatywa zrodziła się w 2006 roku z pragnienia odpowiedzi na liczne wezwania Matki Bożej i realizacji duchowego testamentu wielkiego orędownika pokoju – św. Jana Pawła II.

„Maryja jest «Niewiastą Eucharystii» w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy” (Ecclesia de Eucharistia, 53).

Formą realizacji tego duchowego celu stało się dzieło – Dwunastu Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju. To projekt utworzenia na świecie Dwunastu Międzynarodowych Centrów Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Intencji Pokoju. Pragniemy, aby te „Filary Pokoju” były zlokalizowane na każdym kontynencie, w miejscach szczególnie doświadczonych dramatycznymi skutkami konfliktów zbrojnych, brakiem porozumienia pomiędzy narodami lub wyznawcami różnych religii. W tych częściach świata, gdzie ludzie, pragnąc pokoju i pojednania, poszukują jego prawdziwego źródła.

Aktualnie projekt realizowany jest w następujących miejscach: Kościół Groty Mlecznej w Betlejem – Ziemia Święta, Narodowe Sanktuarium Królowej Pokoju – Oziornoje w Kazachstanie, Parafia św. Jakuba – Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, Bazylika Matki Bożej Pokoju – Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Sanktuarium Matki Bożej Słowa – Kibeho w Rwandzie, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – Namyang w Korei Południowej oraz Sanktuarium św. Jana – Dagupan na Filipinach.

Materialnym znakiem duchowego dzieła są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Powstają one w Polsce, w pracowni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego. Swoim niezwykłym pięknem służą oddaniu czci żywemu Bogu oraz pogłębianiu duchowych owoców i łask, jakie płyną ze spotkania Chrystusa Eucharystycznego.

Pierwszym Centrum powstałym w 2009 roku i inspiracją dla projektu utworzenia Dwunastu Gwiazd była Kaplica Adoracji przy IV Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie wraz z umieszczonym tam ołtarzem adoracji Najświętszego Sakramentu zwanym „Tryptykiem Jerozolimskim”. W 2016 roku Centrum zostało przeniesione do Kościoła Groty Mlecznej w Betlejem.

Dnia 14 października 2017 roku, na zakończenie Jubileuszu 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie, odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Modlitwy o Pokój w koreańskim Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang. Tego dnia rozpoczęto adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie w ołtarzu Adoratio Domini in Unitate et Pace, który został poświęcony na Watykanie 7 lipca przez Ojca Świętego Franciszka.

Mając na uwadze bolesne wydarzenia II wojny światowej na terenie Europy, ale również bieżącą sytuację i problemy dotykające nasz kontynent, wymagające podjęcia pilnych działań, polecamy Bożej Opatrzności utworzenie Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie. Ufamy, że to miejsce przez podjęcie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu stanie się prawdziwym Filarem Pokoju. W nadziei oczekujemy życzliwego zaangażowania się Polaków w powstanie Ósmej Gwiazdy i wypraszanie daru pokoju dla naszego narodu, i narodów świata. Św. Ojciec Maksymilian Kolbe złożył swoje życie w ofierze miłości i pokoju za drugiego człowieka, niech jego postawa będzie dla nas wzorem ofiarności i zawierzenia Niepokalanej, przez którą przyjdzie zwycięstwo.

Ojciec Święty Franciszek zachęca nas: „Módlmy się o pojednanie i pokój, pracujmy na rzecz pojednania i pokoju, i stańmy się wszyscy, w każdym środowisku, ludźmi pojednania i pokoju!” (18 września 2013 roku, Audiencja Generalna).

Podjęcie osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu jest wprost otwarciem się na dar prawdziwego pokoju, tzn. Bożego Pokoju, który rodzi się w naszych sercach i ma trwać w relacjach miedzy ludźmi na całym świecie, jako fundament upragnionego pokoju społecznego i politycznego.

Dziełu Dwunastu Gwiazd towarzyszy inicjatywa utworzenia Łańcucha Modlitwy o Pokój, którego ogniwami stają się wszyscy podejmujący modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Otaczając wspólnie świat modlitwą o pokój, stajemy się apostołami pokoju w naszych domach, miejscach pracy, w naszych środowiskach, czerpiąc z Żywego Źródła – Najświętszego Sakramentu Ołtarza.

Prawdziwy pokój jest bowiem wartością, którą zdobywa się nie przymusem militarnym, politycznym czy ekonomicznym, ale na kolanach.