Piaskowa Madonna skałą dla Polaków

o. Rafał Maria Antoszczuk OFMConv

Obraz dla artykułu: Piaskowa Madonna skałą dla Polaków

Jest w Krakowie na Piasku u Ojców Karmelitów przepiękna kaplica, która skrywa łaskami słynący obraz Matki Bożej Piaskowej. Obraz ten, w odróżnieniu od wielu nam znanych, namalowany jest na ścianie kościoła krakowskich karmelitów, który wzniesiony został dzięki staraniom św. królowej Jadwigi i jej męża Władysława Jagiełły. W XV w. nad jednym z wejść nieznany karmelitański malarz namalował obraz Matki Bożej, aby przechodzący i wychodzący ludzie pokłon czyniąc Rodzicielce Bożej o Niej pamiętali.

Z namalowaniem tego wizerunku łączy się legenda, która mówi, iż malarz jednego dnia nakreślił zarys postaci Maryi z Dzieciątkiem, a następnego dnia z wielkim zdumieniem ujrzał na ścianie ukończony już obraz. Od samego początku wizerunek ten otaczany był wielką czcią mieszkańców Krakowa oraz władców Polski. Do rozszerzenia sławy tego wizerunku przyczynił się pożar w roku 1587, który strawił całą świątynię, jednak w sposób niewytłumaczalny została ściana z obrazem Madonny. Przed cudownym wizerunkiem Madonny Piaskowej – Pani Krakowa, modlili się królowie Polski. To właśnie w tym miejscu królowa Bona, która przychodziła przed ten wizerunek w każdy czwartek i sobotę na modlitwę, oddała swoje królewskie berło Maryi, mówiąc, że tylko Ona jest Królową Polski. Tu władcy Polaków dziękowali za zwycięstwo pod Smoleńskiem w 1634 roku. To tutaj modlił się często książę Jan III Sobieski, a później jako król służył tu do Mszy św. przed wyjazdem na wojnę o Wiedeń. Właśnie wtedy przed obrazem Matki Bożej Piaskowej król wraz ze swoją małżonką ślubowali ufundowanie po wygranej bitwie klasztoru dla Ojców Kapucynów, a jego małżonka Maria Kazimiera, dla klasztoru dla Sióstr Sakramentek – obydwa stanęły w Warszawie. Sobieski po powrocie z Wiednia ofiarował także Matce Bożej kapę uszytą z namiotu sułtana, która do dziś przechowywana jest w sanktuarium. Królewscy małżonkowie Anna i Zygmunt III Wazowie ofiarowali Matce Bożej Piaskowej kosztowne wota za łaskę uzdrowienia ich syna Władysława IV. Kroniki zanotowały trzykrotne pojawienie się łez płynących z oczu Piaskowej Madonny: przed potopem szwedzkim, wybuchem dżumy i rozbiorem Polski. Wizerunek Pani Krakowa zawsze był znakiem polskości i wolności i nie zdołali zniszczyć go Austriacy. Szwedom nie udało się zburzyć ściany z malowidłem. Swą cudowną moc Maryja okazała m.in. w czasie konfederacji barskiej. Kiedy Rosjanie szturmowali Kraków, Maryja ukazała się na murach obronnych miasta, wywołując niezwykły popłoch w szeregach wrogów. Warto nadmienić, że w kaplicy, przed obrazem Matki Bożej Piaskowej sakrament małżeństwa zawierali Adam i Jadwiga Sapiehowie oraz 21 listopada 1864 roku Jan Matejko z Teodorą Giebułtowską. Uroczystość ta była także patriotyczną manifestacją polskości. Najświętsza Maryja Panna Piaskowa jest nie tylko dla mieszkańców miasta Krakowa, ale dla każdego Polaka, wielkim znakiem miłości Ojczyzny i dbania o sprawy narodowe. Przez Jej wstawiennictwo oddawajmy siebie nawzajem w niewolę Jej miłości.