Prawda nas wyzwoli

Rafał Sulikowski

Obraz dla artykułu: Prawda nas wyzwoli<br />Jak żyć w prawdzie?

Problem prawdy, bo prawda dziś jest szczególnym problemem w dobie fake newsów, czyli świadomie i dobrowolnie rozgłaszanych „fałszywych wiadomości”, jest bardzo stary. Tak stary, jak ludzkość. Już w Księdze Rodzaju powstaje w grzechu pierwszych rodziców problem prawdy. Oczywiście, odczytanie historii pierwszych ludzi musi odpowiadać odkryciom prawdy naukowej, stąd opowieść o grzechu pierworodnym jest pewnego rodzaju symbolem. Każdy człowiek nosi brzemię tego, co wydarzyło się w Raju, każdy nasz grzech w jakiś sposób nawiązuje do grzechu pierworodnego.

Jednak tu chodzi o coś więcej

Bóg, zakazując popełniania grzechu, nie chciał odebrać pierwszym ludziom czegoś dobrego, lecz ustrzec przed najgorszym – śmiercią, i to śmiercią, nie tyle fizyczną, ile wieczną. Prawdę Boga podważa zły duch, który jednak nie kłamie wprost, lecz stosuje sprytną strategię: pyta, czy to prawda, że Bóg zabronił zrywania owoców ze wszystkich drzew. W tym pytaniu zmierzał stopniowo do pełnego kłamstwa, które okazało się fatalne w skutkach: nieśmiertelni ludzie utracili najpierw bezpośredni kontakt z Bogiem, ich Stwórcą i ojcem, życie wieczne, a nawet życie doczesne, które odtąd będzie pełne pracy w pocie czoła i bólów rodzenia. W odpowiedzi Adama, pełnego strachu przed wołającym go Bogiem, kryje się też inny problem. Oto zgodnie z prawdą Adam mówi, że to „niewiasta, którą postawiłeś koło mnie”, zerwała ów nieszczęsny owoc. Niby prawda, ale przecież mógł równie dobrze obronić żonę i wziąć winę na siebie. Nie zdobył się w obliczu Boga jednak na taki gest. Bóg zna ludzkie wnętrze lepiej niż człowiek sam siebie. Mówił o tym w IV wieku po Chrystusie św. Augustyn z Tagasty, któremu przypisuje się też słowa, że „niespokojne jest serce człowieka, zanim nie spocznie w Bogu”.

Opowieść ta pokazuje, że złe duchy dobrze wiedzą, że stworzony na obraz Boga człowiek nie da posłuchu jawnemu kłamstwu, stąd stosują strategię półprawd i ćwierćprawd, które nie są bliżej prawdy, ale należą do spektrum kłamstwa. Oto przecież faktycznie „otworzyły się im oczy”, ale oto co się dzieje dalej: „i poznali, że są nadzy”, co było prawdą, ale w rzeczywistości rajskiej pierwotnej harmonii i niewinności nie miało to wcześniej znaczenia. Wstyd i poczucie winy czy wyrzuty sumienia pojawiają się dopiero po grzechu, ponieważ grzech jest złamaniem prawa, a więc prawdy. Zauważmy, że słowa „prawda” i „prawo” (a także „prawidłowość”) mają ten sam rdzeń słowotwórczy: prawda to zgodność z porządkiem rzeczy i hierarchią wartości, którą w swej woli ustanowił sam Bóg. Mógł stworzyć inne prawa, ale świat stworzony przez Niego był światem optymalnym. Nie idealnym, bo przecież, jak uczy nauka, w świecie przedadamowym istniała śmierć roślin i zwierząt, jednak był to świat dziewiczy, nawet dosłownie, najlepszy z możliwych. Ustanawiając warunki, w jakich człowiek mógł kochać i być szczęśliwy, Bóg postanowił, że nie odbierze ludziom życia doczesnego, a utracone życie duchowe przywróci zesłany Mesjasz w osobie Jezusa

Prawdy w Starym Testamencie

Co się dzieje dalej w historii zbawienia? Oto prorocy ST głoszą czasem niezbyt wygodne prawdy, aby w świecie po potopie ustanowić nowe przymierze z Bogiem, zerwane przez niezliczone winy ludzkie. Później ten sam los spotyka dwa miasta, pochłonięte przez ogień z nieba, a Jezus już w Ewangelii zabrania uczniom prosić Boga o karę dla miasta, które nie chciało przyjąć Dobrej Nowiny. Dwadzieścia wieków później o miłosierdzie dla jednego z polskich miast prosi w gorącej modlitwie Siostra Faustyna. Wracając do kary potopu i kary dla Sodomy i Gomory, trzeba stwierdzić, że były to ostrzeżenia. Dlaczego grzech tak bardzo wrósł w naturę ludzką? Dzieje się tak od początku stworzenia, ponieważ człowiek nie jest istotą doskonałą, choć „niewiele mniejszą od aniołów”. To prawda, że można uchronić się od każdego grzechu, nawet najmniejszego, co pokazuje życie wielu świętych. Jednak w obecnej sytuacji, w której żyjemy bez łaski uświęcającej, odzyskiwanej podczas sakramentu pokuty, nie jest to możliwe.

W Starym Przymierzu po potopie Bóg obiecuje, że nie zniszczy już ludzkości, chyba że ona sama tego dokona, co w erze atomu jest niestety stałym zagrożeniem. Zauważmy jednak, że już Abraham ma trudności z wiarą w Boże prawdy. Sara, jego żona, z trudem daje wiarę, że urodzi Izaaka. Podobnie Mojżesz, który na górze Synaj w mozole wykuwa w kamiennych tablicach z natchnienia Bożego dziesięć przykazań, czyli Dekalog, a potem – widząc odstępstwo od prawdy swego ludu – roztrzaskuje je, jakby w akcie desperacji. Akt ten pokazuje, że nie tylko człowiek, ale nawet sam Bóg nie może zbawić ludzi, których zła wola i złe intencje prowadzą w otchłań. Mojżesz ma sam trudności z prawdą, że wprowadzi lud do Ziemi Obiecanej i umiera, widząc ją jedynie z daleka. On, wyjęty z wody, który wyprowadza lud z okrutnej niewoli egipskiej, pod koniec życia zdaje sobie sprawę, że tu chodzi o coś więcej niż zwykłe grzechy codzienne jego ludu. Chodzi o coś, czego ludzkość już nie pamięta, podobnie jak rzadko kto wyraźnie pamięta swoje dzieciństwo.

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”