Prawda początkiem świętości

Ks. Marek Dziewiecki

Obraz dla artykułu: Prawda początkiem świętości

Jeśli człowiek nie jest równie uczciwy jak inteligentny, to jego przewrotność przewyższy jego inteligencję.

Żyjemy w cywilizacji moralnego relatywizmu i nihilizmu, w której niemal wszystko – z wyjątkiem dobra i prawdy – jest tolerowane, a nawet akceptowane. Tego typu wypaczona kultura sama siebie skazuje na śmierć. Wielokrotnie przypominał o tym największy prorok naszych czasów – św. Jan Paweł II. Cywilizacja tolerancji postawionej ponad prawdą i demokracji postawionej ponad miłością i odpowiedzialnością prowadzi do śmierci, dlatego że programowo wypacza ludzkie sumienia. Dochodzi nawet do tego, że niektóre grupy społeczne (na przykład politycy i lekarze) przypisują sobie władzę decydowania o tym, których ludzi i w jakiej fazie ich rozwoju można legalnie zabić. Większej władzy nie przypisywał sobie nawet Lenin, Stalin czy Hitler.
W tak „liberalnej” demokracji największą karierę robią ludzie o wypaczonym sumieniu. Konsekwencją jest to, że w Unii Europejskiej – podobnie jak dwa tysiące lat temu w Palestynie – wielu ludzi chętniej głosuje na Barabasza niż na Jezusa.

Wypaczenie sumienia to wyjątkowo drastyczna krzywda, jaką człowiek może wyrządzić samemu sobie. Ludzie nieprawego sumienia powtarzają bowiem dramat grzechu pierworodnego, który polegał właśnie na wypaczeniu sumienia. Na początku historii ludzie wmówili sobie, że własnymi siłami – bez pomocy Boga, a nawet wbrew Bogu! – odróżnią dobro od zła i że sami będą jak bogowie. Okazało się, że własną mocą człowiek potrafi jedynie słuchać podszeptów tych, którzy już wcześniej wypaczyli własne sumienie. Odchodząc od Boga, człowiek zaczyna mieszać dobro ze złem oraz czynić coraz większe zło. W dominującej obecnie antychrześcijańskiej kulturze powtarzanie grzechu pierworodnego stało się niepisanym ideałem. Ideał ten promują zwłaszcza „poprawne” politycznie „autorytety”, uznawane przez liberalne media za ludzi nieomylnych. Takie „autorytety” namawiają współczesnych ludzi do tego, by robili wszystko, co chcą, by niczego w sobie nie tłumili, by kierowali się subiektywnymi przekonaniami, by wszystko – z wyjątkiem Dekalogu – akceptowali, tolerowali i pochwalali.

Syn Boży przyszedł na ziemię i poddał się władzy ludzi faryzejskich po to, byśmy na nowo odzyskali więź nie tylko ze Stwórcą, ale też ze stworzoną przez Niego rzeczywistością. Szczęście i zbawienie osiągalne jest bowiem wyłącznie w twardej rzeczywistości. Kto ucieka od rzeczywistości w świat „postępowych” ideologii, które powtarzają archaiczne mity o istnieniu łatwo osiągalnego szczęścia, czy w iluzoryczny świat alkoholowych albo narkotykowych omamów, ten traci szansę na rozwój i szczęście. Istnieje nie tylko rzeczywistość materialna. Istnieje także rzeczywistość moralna, czyli dobro i zło. Kto o tym zapomina, ten zamienia naszą planetę w dolinę ciemności
i w padół łez. Człowiek nieprawego sumienia nie odróżnia zachowań, które prowadzą do rozwoju, radości i zbawienia od zachowań, które prowadzą do grzechu, krzywdy i cierpienia. Taki człowiek skazuje siebie na agonię, gdyż umiera w nim to, co Boże, czyli prawdziwe, dobre i piękne. Nieprawe sumienie to najgroźniejszy sposób ucieczki od rzeczywistości.

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”