Zdrowi potrzebują chorych
Słowo od redaktora

O. Piotr M. Socha OFMConv
Redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej

Obraz dla artykułu: Prawdziwe kłamstwo<br />Słowo od redaktora

Drodzy Czytelnicy,
Kochani Rycerze Niepokalanej!

Ten absurdalny tytuł najbardziej oddaje sytuację dzisiejszego świata, który stara się wtłoczyć nam do głowy najprzeróżniejsze kłamstwa. Robi to tak długo i tak skutecznie, że z czasem uznajemy to za prawdę. Tymczasem my jesteśmy powołani do tego, by za wzorem św. Maksymiliana głosić i bronić Prawdy, którą jest Jezus. Ta ewangeliczna prawda, którą Jezus głosił i którą chciał przekazać, zawsze stawia na pierwszym miejscu miłość do Stwórcy, potem ogromny szacunek do człowieka, a w konsekwencji także miłość do wszystkich. Ojcem kłamstwa jest szatan. Dziś ukrywa się on za półprawdami, ćwierćprawdami, a nawet za nowym skądinąd pojęciem postprawdy opisującym świat, w którym fakty nie mają znaczenia, liczą się tylko emocje i osobiste przekonania. Stara się tak poprzestawiać fakty i manipulować nimi, abyśmy sami już nie wiedzieli, czy prawda istnieje, czy nie i co nią jest.

Staramy się w tym numerze „Rycerza” ukazać, zabrzmi to dziwnie: prawdziwą prawdę. Możemy zaufać tylko Jezusowi. Swoistą perełką w tym numerze jest głos naszego założyciela i pierwszego redaktora „Rycerza Niepokalanej” – Ojca Maksymiliana Kolbego. Napisał on w czasie wojny krótki tekst O Prawdzie. Znaczenie jego słów pozostaje niezmienne do dziś. Polecam Wam, Drodzy Rycerze Niepokalanej, także inne teksty naszych autorów mówiące o prawdzie. Nie mogę pominąć także naszych stałych rubryk rozważań o. Jarosława Pakuły, czy tekstów o rodzinie o. Ignacego Kosmany. Patriotyczną linię zachowuje o. Rafał Antoszczuk, niestrudzenie opisując wizerunki Maryi związane z naszą Ojczyną.

Niech w tym czasie Wielkiego Postu Duch Święty prowadzi Was drogami pokuty i przebaczenia.