Rekolekcje dla chorych onkologicznie i ich rodzin

Zofia Mrozowska

Myślą przewodnią rekolekcji prowadzonych przez o. Stanisława Piętkę było: „Wędrówka po trudnościach wiary katolickiej… Dlaczego istnieje zło i cierpienie…?”. Bóg nigdy nie zsyła zła ani cierpienia, lecz tylko dopuszcza takie możliwości. Bóg nie odbiera nam wolnej woli ani nie narzuca ograniczeń. Jezus poprzez Kalwarię, którą przeżywamy w każdy Wielki Piątek, ukazuje swoją potęgę miłości do człowieka oraz wyzwala nas nie od bólu cierpienia, ale od bólu cierpienia bezużytecznego. Oprócz konferencji głoszonych przez o. Stanisława Piętkę odbywały się tzw. konferencjo-fora dyskusyjne prowadzone przez dr Małgorzatę Złotorowicz na tematy życia człowieka, jego wiary, choroby jak też godnej śmierci w przyjaznym otoczeniu. Połączenie tematu choroby, cierpienia i wędrówki człowieka po trudach wiary, z realnym medycznym powiązaniem stanowi o dobrym przeżyciu naszego ziemskiego życia mimo cierpień, ale z wykorzystaniem ulgi temu cierpieniu, jakie niesie medycyna. Gościem szczególnym rekolekcji był o. Mirosław Adaszkiewicz – kustosz bazyliki w Niepokalanowie. Kolejne rekolekcje odbędą się w dniach od 11 do 16 czerwca.