Różaniec siłą rodziny

To nie przypadek, że pierwszym złem, o jakim mówi Bóg na samym początku historii ludzkości, jest samotność człowieka. Nie jest też przypadkiem to, że pierwsze polecenie, jakie Bóg kieruje do kobiety i mężczyzny, brzmi: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”. (Rdz 1,28)

To nie przypadek, że pierwszym złem, o jakim mówi Bóg na samym początku historii ludzkości, jest samotność człowieka. Nie jest też przypadkiem to, że pierwsze polecenie, jakie Bóg kieruje do kobiety i mężczyzny, brzmi: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28). W kontekście biblijnym płodność jest nierozerwalnie związana z miłością małżeńską. Bóg poleca zatem pierwszym ludziom, żeby kobieta i mężczyzna tak mocno pokochali siebie nawzajem, by nie bali się zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Poprzez to swoje pierwsze polecenie Stwórca upewnia nas o tym, że los ludzkości, a nawet samo jej przetrwanie, zależy najbardziej właśnie od relacji kobieta – mężczyzna oraz od sytuacji rodziny. Wszystkie inne uwarunkowania są wtórne. Ustrój społeczny, rozwój gospodarki czy postęp nauki i techniki może jedynie człowiekowi ułatwić lub utrudnić dorastanie do bogatego człowieczeństwa i do szczęścia. Jednak tym, co najbardziej wpływa na los każdego z nas, jest zawsze sytuacja rodziny, w której żyjemy. Tak, jak na los człowieka decydujący wpływ ma rodzina, tak o losie rodziny rozstrzyga to, czy i w jaki sposób małżonkowie i ich dzieci przeżywają więź z Bogiem. Niedawno jedna z młodych kobiet – żona i matka – opowiadała mi o tym, że wiele kobiet z grona jej znajomych pyta ją o to, jak to jest, że jej mąż odnosi się do niej z wyjątkową miłością, szacunkiem i czułością, której brakuje w ich rodzinach. Kobieta ta odpowiada: codziennie modlę się razem z mężem i z dziećmi; to nam pomaga rozmawiać między sobą językiem miłości…

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”