Rozważania na kwiecień

O. Jarosław Pakuła OFMConv

Obraz dla artykułu: Rozważania na kwiecień

1 kwietnia 2018
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Dz 10,34a.37-43, Ps 118, Kol 3,1-4, J 20,1-9

Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do naszych serc z orędziem zwycięstwa nad śmiercią, piekłem, grzechem i szatanem. Jego zwycięstwo staje się naszym, gdy do swoich serc przyjmiemy Jego samego, dążąc nieustannie na spotkanie z Nim.

2 kwietnia 2018
Dz 2,14.22b-32, Ps 16, Mt 28,8-15

Jezus obdarza każdego z nas swoim słowem: Nie bójcie się! Pragnie udzielać nam owoców swojej obecności, która sprawia, że potrafimy patrzeć na naszą codzienność z nadzieją i odwagą. Stawajmy się świadkami Jego obecności poprzez świadectwo Jego działania.

3 kwietnia 2018
Dz 2,36-41, Ps 33, J 20,11-18

Rozpoznawać Jezusa, który przychodzi do mojego serca, przekraczając moje doświadczenie życia. Postępować tak, by każdego dnia tęsknić i wyczekiwać spotkania z Nim. Wiedząc, że to spotkanie rozświetli wszelkie mroki. Napełni moje serce światłością, i już nigdy nie będę sam.

4 kwietnia 2018
Dz 3,1-10, Ps 105, Łk 24,13-35

Uczniowie w drodze do Emaus nie rozpoznali od razu Jezusa. Potrzebowali łamania chleba. Jakże bardzo potrzebujemy Eucharystii, aby uczyć się miłości Jezusa.

5 kwietnia 2018
Dz 3,11-26, Ps 8, Łk 24,35-48

Jezus staje pośród nas i przekazuje nam swoje słowo: Pokój wam! Jesteśmy obdarowani Jego pokojem, gdy przyjmujemy przez wiarę prawdę o tym, kim On jest dla nas.

6 kwietnia 2018
Dz 4,1-12, Ps 118, J 21,1-14

Często przez pracę chcemy uciec od tego, co nas przytłacza i utrudnia nam życie. A właśnie w to, co jest moim doświadczeniem, wkracza Jezus, pragnąc zostać rozpoznanym, ukazując, jak bardzo się o nas troszczy.

7 kwietnia 2018
Dz 4,13-21, Ps 118, Mk 16,9-15

Im bardziej sprawdza się w moim życiu zasada: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”, tym jest pewniejsze, iż staję się świadkiem Chrystusowej Ewangelii.

8 kwietnia 2018
II Niedziela Wielkanocna
Miłosierdzia Bożego
Dz 4,32-35, Ps 118, 1 J 5,1-6, J 20,19-31

Przez wiarę w Jezusa staję się uczestnikiem prawdy o tym, że On obdarza mnie swoim błogosławieństwem. Jakże bardzo potrzebuję tej łaski miłosierdzia i przebaczenia, która przemienia moje serce, przywracając mi godność, odnawiając moją relację z Nim i drugim człowiekiem.

9 kwietnia 2018
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Iz 7,10-14, Ps 40, Hbr 10,4-10, Łk 1,26-38

Jedno słowo Maryi sprawia, że realizuje się Boży plan zbawienia świata. Trzeba nam dzisiaj zastanowić się nad każdym naszym słowem kierowanym do Boga. On potrzebuje również naszej zgody na realizowanie swoich planów.

10 kwietnia 2018
Dz 4,32-37, Ps 93, J 3,7b-15

Moje serce ma być jedno z tymi, którzy tak jak ja uwierzyli w Jezusa. A moja hojność wobec innych ma być wynikiem miłości wobec Chrystusa.

11 kwietnia 2018
Dz 5,17-26, Ps 34, J 3,16-21

Boże słowo daje mi życie. Uwalnia mnie ze wszelkich więzów. Sprawia, iż zaczynam rozumieć siebie i wydarzenia z mojego życia. W ten sposób z każdym dniem mam bardziej przekonywać się o tym, że Jezus jest moim zbawieniem.

12 kwietnia 2018
Dz 5,27-33, Ps 34, J 3,31-36

Wierząc, staję się uczestnikiem życia wiecznego. Moje życie polega na tym, że wierzę we wszystkim Jezusowi. On jest światłem mojej codzienności. Jest dla mnie wszystkim, co posiadam i chcę posiadać.

13 kwietnia 2018
Dz 5,34-42, Ps 27, J 6,1-15

Anonimowy chłopiec staje się początkiem cudu rozmnożenia chleba. Jak niewiele potrzeba Bogu, aby mógł dokonać tego, co przekracza nasze oczekiwania. Czy jestem w stanie w tym chłopcu rozpoznać siebie?

14 kwietnia 2018
Dz 6,1-7, Ps 33, J 6,16-21

Jeśli w moim wnętrzu piętrzą się niepokoje, mrok ogarnia moje serce. Nawet Jezus wychodzący mi naprzeciw, może wzbudzić we mnie lęk. Niepotrzebnie. On przecież uczyni wszystko, by doprowadzić mnie bezpiecznie do brzegu.

15 kwietnia 2018
III Niedziela Wielkanocna
Dz 3,13-15.17-19, Ps 4, 1 J 2,1-5, Łk 24,35-48

Jezus zmartwychwstał? Jakie świadectwo może bardziej do mnie przemówić niż świadectwo naocznych świadków? Prośmy Jezusa o doświadczenie Jego obecności w naszym życiu. On przychodzi właśnie teraz.

16 kwietnia 2018
Dz 6,8-15, Ps 119, J 6,22-29

Czy dlatego szukam Jezusa, że chcę od Niego tylko coś otrzymać? Jeśli oddaję mu siebie, to jestem na właściwej drodze realizowania Ewangelii.

17 kwietnia 2018
Dz 7,51-8,1a, Ps 31, J 6,30-35

Kim jestem bez Eucharystii? Jezu, jestem Ci wdzięczny za to, że posilasz mnie sobą. Wszystko to za cenę Twojej Ofiary, która urzeczywistnia się w czasie każdej Eucharystii.

18 kwietnia 2018
Dz 8,1b-8, Ps 66, J 6,35-40

Zaspokojenie wszelkich moich pragnień możliwe jest tylko w Jezusie. Mogę to uczynić w następujący sposób: przyjść do Jezusa i uwierzyć w Niego.

19 kwietnia 2018
Dz 8,26-40, Ps 66, J 6,44-51

Jezu, pragnę jeszcze bardziej wierzyć w Ciebie i Tobie. Odnawiam w sobie doświadczenie, którym zostałem przyciągnięty do Ciebie. Raduję się Twoją bliskością.

20 kwietnia 2018
Dz 9,1-20, Ps 117, J 6,52-59

Jezus podtrzymuje moje doczesne życie swoim Ciałem i Krwią. Jak bardzo tęsknię za pełnym zjednoczeniem z Bogiem? Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz mi życie wieczne.

21 kwietnia 2018
Dz 9,31-42, Ps 116B, J 6,55.60-69

Pragnę dzisiaj wyznać i konsekwentnie tak postępować: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym”.

22 kwietnia 2018
IV Niedziela Wielkanocna
Dz 4,8-12, Ps 118, 1 J 3,1-2, J 10,11-18

Jezus jest tym, który prowadzi mnie przez życie. On mnie zna – wie, jaki jestem. Jak bardzo ja znam miłość Jezusa do mnie? Jezu, pragnę jeszcze bardziej zgłębiać to wszystko, co uczyniłeś dla mojego zbawienia i czynisz dla mnie każdego dnia.

23 kwietnia 2018
Uroczystość św. Wojciecha
Dz 1,3-8, Ps 126, Flp 1,20c-30, J 12,24-26

Pragnę, aby i w moim życiu potwierdzały się słowa św. Pawła: „Dla mnie bowiem żyć to Chrystus”. Będę tracił siebie – obumierał z miłości i dla miłości. Jezu, dodaj mi sił!

24 kwietnia 2018
Dz 11,19-26, Ps 87, J 10,22-30

Jezu, dziękuję Ci za Twoje zapewnienie: „Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich
z mojej ręki”. Jestem Twoją owcą. Oby nigdy nie zabrakło mi wytrwałości i wierności w tym, aby słuchać Ciebie i iść za Tobą.

25 kwietnia 2018
1 P 5,5b-14, Ps 89, Mk 16,15-20

Chcę iść na cały świat i głosić Ewangelię. Jezu, umacniaj we mnie to pragnienie, podtrzymuj je swoją łaską. I jeśli taka jest Twoja wola sprawiaj, aby mojemu świadectwu towarzyszyły znaki.

26 kwietnia 2018
Dz 13,13-25, Ps 89, J 13,16-20

Jezu, odnawiam w sobie dzisiaj słowa: „O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia”. Wokół mnie są bracia i siostry, którzy potrzebują tego świadectwa.

27 kwietnia 2018
Dz 13,26-33, Ps 2, J 14,1-6

Jezu, chcę dzisiaj przyjąć słowa: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Pomagaj mi czynić z niego rozwiązanie wszystkich moich życiowych trudności.

28 kwietnia 2018
Dz 13,44-52, Ps 98, J 14,7-14

„O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. Proszę więc przede wszystkim o tak silną i żywą wiarę, bym nie wahał się korzystać z tych słów.

29 kwietnia 2018
V Niedziela Wielkanocna
Dz 9,26-31, Ps 22, 1 J 3,18-24, J 15,1-8

Pragnę, Jezu, całym sobą trwać w Tobie. Czerpać obficie ze zdrojów łaski, która od Ciebie pochodzi. Chcę, aby moje życie przynosiło owoce dla Twojej chwały.

30 kwietnia 2018
Dz 14,5-18, Ps 115, J 14,21-26

Zachowywanie przykazań potwierdza miłość do Jezusa. Jak więc Ciebie miłuję? Jezu, pragnę być wierny Twojej nauce.