Rycerskie Spotkanie w Porąbce Uszewskiej

Jan Hajduga

Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przybyły do diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej na XXVI Dzień Chorego. W Sanktuarium zgromadziło się wielu pielgrzymów z okolicznych parafii, którzy swoją Gaździnę czczą i kochają w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Pielgrzymi przybyli tu ze swoimi gorącymi sercami, aby prosić Maryję Niepokalaną o zdrowie dla duszy i ciała zarówno dla siebie jak i swoich bliskich. Obecni byli Rycerze Maryi Niepokalanej z całej niemal diecezji.