Rycerstwo Niepokalanej – nadzieją dla świata

Grupa starszych pań od różańca? Jakieś bractwo średniowieczne?
W każdym razie coś nieprzystającego do współczesności…
Rycerstwo Niepokalanej to walka – i to duchowa.
A na dodatek walka zwycięska, bo w rękach Tej, która nigdy ze złem nie przegrała – Niepokalanej!

Bóg wybrał Maryję na Matkę swojego Syna. Gdy Jezus umierał na krzyżu, dał nam Ją za Matkę.
Maryja, Niepokalana Matka, pomaga nam żyć dla Pana Jezusa i kochać Go.
To Jej najważniejsza misja wobec nas, Jej dzieci.

Święci, doświadczając pomocy i opieki Maryi w swoim życiu,
często „prześcigali się” w okazywaniu Jej dowodów swojej miłości.

Jednym z takich świętych był ojciec Maksymilian Maria Kolbe.
Pragnął, aby wszyscy ludzie pokochali Maryję i oddali w Jej opiekę swoje życie.
Dlatego też założył Rycerstwo Niepokalanej.

Rycerstwo Niepokalanej jest potężną armią ludzi na całym świecie.
Pod sztandarem Niepokalanej walczą o zbawienie dusz…

Ojciec Kolbe odkrył tajemnicę Niepokalanej,
a odkrył Ją nie tylko jako największe piękno wszechświata stworzonego,
ale nade wszystko jako siłę, potężną energię, którą chciał przekazać też innym.
I w tym właśnie celu założył stowarzyszenie, dając mu nazwę Rycerstwo Niepokalanej
(Karol Wojtyła, 15 października 1977)

Czym jest Rycerstwo Niepokalanej?

Rycerstwo Niepokalanej – po łacinie Militia Immaculatae (MI) – to ruch maryjno-apostolski,
którego założycielem jest święty Maksymilian Kolbe.

Wielka miłość do Niepokalanej, wyniesiona jeszcze z domu rodzinnego,
a znajdująca oparcie w tradycji Zakonu Franciszkańskiego,
potęgowała w nim pragnienie zdobycia całego świata
i wszystkich z osobna dla Niepokalanej.

Będąc głęboko dotknięty bluźnierczymi antykościelnymi
i antypapieskimi pochodami masonerii w Rzymie, czuł potrzebę obrony Kościoła świętego.

Pragnienie to urzeczywistnił 16 października 1917 roku w Rzymie,
gdzie wraz ze współbraćmi założył stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej (MI).

Jego istotą i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej,
a celem – pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego,
nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Członkowie Rycerstwa Niepokalanej zaczynają swą misję od nawrócenia i uświęcenia siebie,
następnie przyswajają sobie misję Kościoła.

Dalej, pragną nieść Ewangelię Chrystusa jako źródło nadziei człowieka i odnowy społeczeństwa.
Jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego
pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej,
świadomi tego, że są zawsze i wszędzie misjonarzami…

Zarówno indywidualnie, jak i w działalności zorganizowanej
członkowie Rycerstwa mogą i powinni stawać się apostołami pióra, mikrofonu czy ekranu.

Mają ukazywać, zwłaszcza swą służebną postawą, wartość braterstwa, sprawiedliwości i miłości
oraz działać na rzecz obrony życia i godności osoby ludzkiej.

Cel Rycerstwa Niepokalanej

Cel Rycerstwa święty Maksymilian streścił następująco:
„Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona,
a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi”.

Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa,
zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa
oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Nazwa Rycerstwo Niepokalanej podkreśla szlachetność tej walki,
ponieważ ze stanem rycerskim zawsze kojarzą się takie cnoty, jak: honor, wierność, hart ducha i odwaga.
Według słów papieża Pawła VI, „każdy chrześcijanin powinien być rycerzem – militante”.

Co zrobić, żeby zostać rycerzem Niepokalanej?

 1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.
  Jest to najważniejszy warunek. Musimy pozwolić, aby Ona prowadziła nas przez życie,
  opiekowała się nami i posługiwała do zdobywania świata dla Chrystusa.
 2. Nosić Cudowny Medalik. Jest on zewnętrznym znakiem przynależności do Maryi.
 3. Wpisać się do księgi Rycerstwa Niepokalanej. Można to uczynić na przykład w Niepokalanowie.

Istotą Rycerstwa Niepokalanej jest należeć całkowicie do Niepokalanej pod każdym względem
(święty Maksymilian Kolbe).

 1. Rycerz Niepokalanej wykorzystuje w swoim apostolstwie wszelkie godziwe środki
  na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności.
  Najskuteczniejsze z nich to: modlitwa, pokuta i dobry przykład, uczynki i słowa.
 2. W miarę możliwości zwraca się codziennie do Niepokalanej słowami:
  O Maryjo bez grzechu poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
 3. Wykorzystuje środki społecznego przekazu:
  internet, prasę, radio i telewizję w celu szerzenia czci Niepokalanej.
  Ponadto czyta i zachęca do czytania rycerskich czasopism, takich jak:
  „Rycerz Niepokalanej”, „Rycerz Młodych”, „Mały Rycerzyk Niepokalanej”
 4. Nosi i rozdaje Cudowny Medalik.

Cudowny Medalik

Medalik nazywa się „cudownym” ze względu na wielkość dowodów potęgi wstawiennictwa Maryi Panny.
Niepokalana objawiła go 27 listopada 1830 roku Katarzynie Labouré, nowicjuszce sióstr szarytek,
w klasztorze przy ulicy du Bac w Paryżu.

Ojciec Maksymilian, zakładając Rycerstwo Niepokalanej, uczynił ten medalik
zewnętrznym znakiem oddania się Niepokalanej i prostym środkiem ewangelizacji.
Polecił go nosić członkom MI i codziennie odmawiać krótką modlitwę
o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi:

O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Akt oddania się Niepokalanej świętego Maksymiliana

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył,
ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie
za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego,
co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”,
jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”,
abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem
do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach,
a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego;
albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz,
przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Ojciec Święty o Rycerstwie Niepokalanej

Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej,
do którego należycie idąc za nauką i przykładem ojca Maksymiliana Kolbego.
I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo,
którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim tym, którzy należą do waszego Rycerstwa
(święty Jan Paweł II, Rzym, 18 października 1981).

Posiadacie potężny wzór świętości, pokory i działalności apostolskiej.
Kościół potrzebuje waszej pomocy, dlatego proszę was, byście nie ustawali w drodze,
byście nie poddawali się zniechęceniu, idźcie z odwagą i nadzieją.
Wasz charyzmat jest aktualny i potrzebny,
dlatego odnawiajcie wasze zaangażowanie apostolskie i całkowite zawierzenie Maryi Niepokalanej.
Niech Niepokalana i święty Maksymilian pomogą wam być gorliwymi misjonarzami miłości
i Bożego miłosierdzia w świecie rozdartym nienawiścią.
Módlcie się za mnie i za Kościół, który przeżywa swego rodzaju oczyszczenie.
Dziękuję wam za waszą wierność Kościołowi i zapewniam was o mojej modlitwie za was.
Błogosławię każdemu z was oraz osobom, z którymi macie kontakt dzięki waszemu apostolstwu
(papież Benedykt XVI, Watykan, 16 kwietnia 2010).