W sobotę 7 stycznia 2017 r. w auli bł. Jakuba przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie odbyła się XVI sesja kolbiańska. Tematem przewodnim konferencji było 100-lecie powstania Rycerstwa Niepokalanej. Podczas sesji zatytułowanej Św. Maksymilian i Rycerstwo Niepokalanej zaproszeni prelegenci wygłosili referaty poświęcone tym cechom duchowości franciszkańskiej, które
w rezultacie doprowadziły do powstania MI w 1917 r. W programie oprócz wykładów na wyznaczony temat przewidziano również dyskusję panelową.

Organizatorami sesji były tradycyjnie: WSD Ojców Franciszkanów w Krakowie oraz Instytut Studiów Franciszkańskich.