Wiosenne plany MI

Teresa Michałek OV

Obraz dla artykułu: Wiosenne plany MI

Dnia 27 kwietnia w Niepokalanowie obradował Zarząd Narodowy Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej w Polsce. W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni liderzy MI z zarządów diecezjalnych. Prezes Narodowy MI o. Stanisław M. Piętka zapoznał zebranych z pracami nad przygotowaniem głównych uroczystości jubileuszowych, które odbędą się w Niepokalanowie. Członkowie Zarządu wybrali pięcioosobową delegację, która weźmie udział w obchodach 100-lecia MI w Rzymie. Podczas spotkania również rozważono prośby o dofinansowanie akcji promujących MI w 2017 roku.