Wspólnie przywróćmy dawny blask
Kościoła franciszkanów w Zamościu

O. Robert M. Stachowiak OFMConv

Obraz dla artykułu: Wspólnie przywróćmy dawny blask <br />Kościoła franciszkanów w Zamościu

Pokój i Dobro!

Kościół franciszkanów w Zamościu – największa i najokazalsza barokowa świątynia w Rzeczypospolitej, górująca nad panoramą miasta – symbol nieugiętości i dumy narodu polskiego i mieszkańców hetmańskiego grodu dźwiga się z ruin. Niszczony przez zaborców, sprofanowany i ograbiony z drogocennych ozdób przez lata niewoli dzielił dolę umęczonego narodu.

Kiedy w 1994 roku, po 200 latach został przywrócony do kultu religijnego, powierzono go ponownie Franciszkanom. Ta perła architektury polskiego baroku, po licznych przebudowach i dostosowaniu do różnych funkcji, niemal całkowicie zatraciła pierwotny charakter i formę architektury sakralnej.

Dziś, po latach starań i prac przygotowawczych, kościół Franciszkanów w Zamościu, ze względu na swój unikatowy charakter i ważną rolę w rozwoju architektury polskiej, uzyskał dofinansowanie na przeprowadzenie prac konserwatorskich i przywrócenie dawnej formy. Rozpoczęto już prace budowlane, które wymagają znacznych nakładów finansowych.

Zwracamy się więc do wszystkich, którym drogie są wartości kultury chrześcijańskiej oraz do wszystkich zatroskanych o ochronę dziedzictwa kulturowego, o wsparcie naszych działań. Wspólnie przywróćmy dawny blask tej wyjątkowej świątyni.

Proboszcz o. Andrzej Zalewski
z Ojcami z klasztoru franciszkanów (OFMConv)
w Zamościu

Więcej informacji: +48 84 627 09 44
oraz www.zamosc.franciszkanie.pl

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”