Matka Boża zza drutów
Patronka Rodzin Oświęcimskich

O. Ignacy Kosmana OFMConv

Obraz dla artykułu: Wspomagaj swego ojca w starości<br />i nie pogardzaj swą matką staruszką

Powiadają, że Panu Bogu „wszystko się udało, ale nie udała się starość”. Skarga ta brzmi podobnie jak ostatnie zdanie Jezusa na krzyżu: „Eloi, Eloi, lama sabachthani”. W istocie nie jest to wyrzut, pretensja, ale psalm samotności. Modlitwa. Modlitwa, której słowa zdają się być daleko od mego Wybawcy (Ps 22,2-3). Stary człowiek − ojciec, matka − czuje się jak robak, niepotrzebny nikomu;
jak stary mebel − do wyrzucenia. Gardło suche, a nie ma nikogo, kto by podał kubek wody. Język przywiera do podniebienia. Dokoła żadnej przyjaznej duszy. Osacza go zgraja prześmiewców:
„Zaufał Panu, niech go teraz wyzwoli” (Ps 22,9).

Znane opisy. Prefiguracja Męki. I relacja z Golgoty. Także tej − mojego ojca, dziadka.Ciało, które działało przez całe życie bez zarzutu, nie licząc drobnych przeglądów, nagle zaczęło odmawiać posłuszeństwa. Coś się zaczęło psuć. Proste czynności skomplikowały się, czas reakcji − spowolniał. Droga do kościoła, na cmentarz, do sklepu uległa wydłużeniu. Teraz jedynym celem staje się dotarcie do tych trzech ruchomych celów. Pół biedy ze sklepem. Ten podjeżdża pod sam dom. Kościół − tylko widać, z daleka.

Teraz cel wyznacza nie człowiek, ale kolejny dzień. Czasem jest nim wstanie z łóżka. Czasem i to jest nieosiągalne. Trudno pogodzić się z takim stanem rzeczy. Wczoraj aktywny. Dziś jedynie z prawem do biernego wpatrywania się w sufit. Na dodatek szwankuje mózg. Komputer pokładowy wysyła sprzeczne komunikaty. Jawa miesza się ze snem, omamami. Los podarował starość, odebrał pamięć. Pozostały jedynie pojedyncze kadry z młodości, dzieciństwa i czasów, które przeminęły. Zamknięte w pięknym umyśle i pomieszane. Wciąż żywe, choć po części przeinaczone, zmyślone jak ten szary sweter wiszący za drzwiami pod stołem.

To nie Bóg popsuł nam starość. To my popsuliśmy życie, popsuliśmy miłość. Wyręczamy się DPS-ami. Owszem, czasami to jedyne rozwiązanie. Ale przecież nie zawsze. Dawniej: człowiek rodził się w domu i umierał w domu. Dzisiaj rodzi się w szpitalu i umiera w szpitalu. Albo w DPS-ie. Tymczasem Bóg stawia sprawę jednoznacznie: „Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił” (Syr 3, 12-13).

„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12; Pwt 27,16; por. Prz 1,8; 6, 20). Podobne słowa odnajdujemy również w Księdze Mądrości Syracha: „Kto szanuje ojca, długo żyć będzie” (3,6). Pismo Święte potępia takie postawy, jak: złorzeczenie, pogarda, okradanie (jakże aktualne w sytuacji, gdy ojciec i matka otrzymują emerytury), wyśmiewanie się (Prz 20,20; 23,22; 28,24; 30,17) czy bicie starych rodziców (Wj 21,15); ten ostatni występek karany był śmiercią!

Sposobów zadawania cierpienia ludziom starszym jest o wiele więcej. Jednym z nich jest zapomnienie, izolacja, bierność. Wszechogarniająca pustka. Ta w sercu i izbie. Słaby oddech obija się głucho o powałę. Milczą ściany. Wielka cisza, rodem z Wielkiej Kartuzji w Alpach. Tylko zegar tyka. Echo wspomnień tętniącego niegdyś życia. Płaczu dziecka, śmiechu męża, kłótni rodzeństwa oraz niezliczonych słów, potoku słów − bez składu i ładu, nieprzerwany łańcuch mowy, która bywała początkiem wiedzy i wielu nieporozumień…

Teraz wszystko odeszło w niepamięć. Nikt nic nie mówi. Nikogo nie ma. Towarzystwa dotrzymuje tylko telewizor. Jedyne okno na świat. Ale jakże to inny już świat. Obcy, nierealny. Dziwny jest ten świat. Stojący na głowie, gdzie człowiekiem gardzi człowiek.

Przed telewizyjnym „oknem” snują się dni. Powoli, monotonnie. Mijają godziny zaprawione goryczą wspomnień. To se ne vrati, pane Havranek. Przeminęło z wiatrem. To nie są dobre czasy dla starych ludzi. Starość może być jednak dobra i piękna. „Siwy włos ozdobną koroną: na drodze prawości się znajdzie” (Prz 16,31) − zapewnia mędrzec. Starość też ma swoje przywileje: „Jak sąd przystoi siwym włosom, tak starszym umieć doradzać” (Syr 25,4). W starości też można doczekać się niezwykłych przeżyć i spotkań. Piękna była starość Symeona i Anny, którzy doczekali… Duch Święty objawił Symeonowi, „że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego”. I rzeczywiście, zdarzyło się tak, podczas gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus do świątyni, „wziął Je w objęcia, błogosławił Boga” (Łk 2,26.28). Czy można wyobrazić sobie piękniejszą i szczęśliwszą chwilę w życiu człowieka od wzięcia w objęcia swego Boga?

PEŁNY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ
W PAPIEROWYM WYDANIU “RYCERZA NIEPOKALANEJ”