Wybory rycerskie w diecezji tarnowskiej

ANNA GRUSZCZYŃSKA

W dniu 11 czerwca 2017 roku, w Ciężkowicach odbyło się zgromadzenie wyborcze Stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej” Diecezji Tarnowskiej.
Wyborom przewodniczył prezes Zarządu Narodowego MI w Polsce O. Stanisław Piętka OFMConv. Został wybrany nowy zarząd na 4-letnią kadencję. Prezesem została wybrana Julia Skrzynecka; vice-prezesem – Czesława Łuszcz; sekretarzem – Anna Gruszczyńska; doradcami – Janusz Tadel, Helena Filip, Barbara Grzesik. W skład komisji rewizyjnej weszli: Antoni Ferenc, Maria Rajs, Julian Kozioł. Asystentem kościelnym jest ks. Stanisław Śliwa.
Wybory poprzedziły doroczne rekolekcje, w których wzięło udział kilkudziesięciu Rycerzy z Diecezji Tarnowskiej, a które były przygotowaniem do wyborów oraz przypomnieniem zadań i odpowiedzialności jaka spoczywa na Rycerzach Niepokalanej. Zarówno pod względem prawnym jak i duchowym. Rekolekcje prowadził ks. prałat Kazimierz Bonarek – „Zasłużony dla Niepokalanej”, wieloletni asystent kościelny Rycerstwa Niepokalanej przy parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich.